Het Theorie-examen

Het Theorie-examen

Het categorie B rijbewijs is in principe levenslang geldig. Echter moeten hier twee examens voor behaald worden: een theorie-examen en een praktijkexamen. Elke leerling moet eerst zijn voor zijn of haar theorie-examen behaald hebben, voordat het praktijkexamen afgelegd kan worden. Het resultaat van het theorie-examen is anderhalf jaar geldig.

Het theorie-examen bestaat uit twee delen. Voor beide delen dient de kandidaat een voldoende te halen om te slagen. Het eerste deel van het examen bestaat uit 25 vragen die gaan over gevaarherkenning. De kandidaat moet hierbij minimaal 13 vragen goed beantwoorden om dit onderdeel met een voldoende af te sluiten. Deel twee bestaat uit 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzichten. Er worden 30 vragen gesteld over verkeersregels en 10 vragen die gaan over jouw verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er minimaal 35 vragen goed beantwoord worden om te kunnen slagen.

Autorijschool Jitan adviseert je altijd zo vroeg mogelijk te beginnen met het leren van je theorie. Je zult merken meer kennis te hebben en besluitvaardiger te reageren tijdens het rijden zelf. Er zijn verschillende manieren om het theorie examen voor te bereiden. Ook zijn er verschillende hulpmiddelen om zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan. Autorijschool Jitan biedt de allernieuwste leermiddelen aan om het theorie examen zo optimaal mogelijk voor te bereiden. Naast de theorieboeken zorgen de cd-roms met diverse vragen voor een optimale voorbereiding voor het theorie-examen. Het theorieboekenpakket bestaat uit een theorie leerboek en een theorie vragenboek met 1020 vragen. Met deze twee boeken ben je optimaal voorbereid voor het theorie examen. Het theorieboekenpakket inclusief cd-roms is voor bestaande leerlingen tegen korting te verkrijgen bij de rij-instructeur.

theorie-examen