Meer over Jitan

Wie is Jitan?

Anand Jitan is enerzijds zelfstandig ondernemer anderzijds zzp-er: een sociaal-maatschappelijk en juridisch adviseur die mensen helpt met juridische, sociale, ambtelijke en financiële zaken. 

Hij werkt samen met twee professionele hulpverleningsorganisaties en ondersteunt en adviseert mensen in soms uitzichtloze situaties, zoals het invullen van bijstandsformulieren, het helpen van ouderen met financiële vragen, het assisteren van gehandicapten en ouderen bij het aanvragen van woningaanpassingen en het uitleggen van diverse gemeentelijke vraagstukken.

Anand Jitan is ruim 11 jaar werkzaam bij de bewonersorganisatie van de wijken Laakkwartier en  Schipperskwartier in Den Haag. Momenteel werkt hij voor Stichting HVL bij de sociaal-maatschappelijke juridische dienstverlening aan de bewoners van Laakkwartier en omgeving, in samenwerking met de bewonersorganisatie Schipperskwartier en Laakkwartier.

Jitan woont in de Zuidwest Boshuizen Jitan is een erg betrokken en actief in de wijk. Hij is actief betrokken en speelt bij de voetbalvereniging FC Boshuizen.

Ervaring

Jitan heeft jarenlange ervaring bij de bewonersorganisatie van Laakkwartier en Schipperskwartier in Den Haag en werkt momenteel voor Stichting HVL bij de sociaal-maatschappelijke juridische dienstverlening in Laakkwartier en omgeving.

Sommige jongeren en ouderen vinden het moeilijk om hulp te zoeken door drempels zoals lange wachtlijsten of diagnoses. Jitan en Stichting HVL gaan juist de straat op om contact te leggen met deze groepen, zodat ze de hulpverleners kennen en een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen. Jitan werkt niet met wachtlijsten en is toegewezen aan één bewoner om een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. Hij leggt ook contacten met gemeentelijke instanties en partners.

Doel

Opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving. De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken en de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.